نوای تنبور حق - گزیده ای از تصاویر برگزیده جشنواره "SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2015"