نوای تنبور حق - سخنی از امانوئل سودنبرگ،دانشمند و فیلسوف سوئدی...